ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

ธุรกิจ 2,002 4 เม.ย. 2563

สมาคมโรงเรียนเอกซนจังหวัดกำแพงเพชร ยื่นหนังสื่อกับ ส.ส.กำแพงเพชรทั้งหมด ขอให้เยียวยาผลกระทบ โควิด 19 ขาดสภาพคล่องค่าใช้จ่ายจัดการโรงเรียน

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 เม.ย.63 นายทักดนัย เทชรเภรี นายกสมาคมโรงเรียนเอกซนจังหวัดกำแพงเพชร เข้ายื่นหนังสื่อกับ นายอนันต์ ผลอำนวย ,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ,และตัวแทนของ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรทั้งหมด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบเพื่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนรา (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก และคาคว่าจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่สถานการณ์จึงจะคลี่คลาย


     ซึ่งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกขนซึ่งต้องพยุงภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าตอบแทนครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการ และบุคลากรต่างชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่ง ณ เวลานี้ไม่อาจคาดการณ์ด้านสถานการณ์จะทุเลาลงในช่วงเวลาใดและต้องแบกรับภาระคำใช้จ่ายไปอีกนานเท่าไร ถึงแม้ว่าโรงเรียนอกชนจะไต้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการจ่ายเงินเตือนครู แต่จำนวนงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอกับการจ่ายเงินเตือนครูและบุคลากร ซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรียนจะนำเงินที่เก็บเพิ่มจากผู้ปกครองไปบริหารจัดการไต้ แต่สถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนไม่สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นจากผู้ปกครองได้ ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เอง


     ดังนั้นเพื่อเป็นการเยี่ยวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนเอกชน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ใต้รับผลกระทบให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของโรงเรียนเอกชนในจังหวัตกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบทุกโรงเรียน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นำเรื่องเดือดร้อนดังกล่าว ฝากให้รัฐมนตรีกระทวงศึกษาธิการช่วยพิจารณางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้กับโรงเรียนเอกชน เพื่อบรรเทาผลระทบและความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน


     ทั้งนี้ นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร และประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เล่งเห็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร และเชื่อว่าทุกๆจังหวัดก็จะได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน จึงได้รับหนังสือและจะขอนำเรื่องนี้เข้าไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน 

ภาพ/ข่าว : สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

ข่าวฮอต