ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

ท่องเที่ยว 3,613 12 เม.ย. 2563

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศทุกวัดในจังหวัดกำแพงเพชร “งดจัดกิจกรรมทางศาสนา” เพื่อป้องกันโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โคโรน่า 2019” หรือ โควิด – 19 ที่กำลังทวีความรุนแรงในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ทางมาหาเถรสมาคม มองเห็นว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ถึงจะมีประกาศออกมาห้ามเล่นน้ำสงกรานต์และงดกิจกรรมอื่นๆก็ตาม แต่ในส่วนของ วัด และกิจกรรมของศาสนาที่ยังคงมีการจัดขึ้นอยู่นั้น เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชนจะได้ปลอดภัย จึงเห็นควรให้วัดทุดวัดในราชอาณาจักร งดจัดกิจกรรมทุกชนิดตามประกาศของมหาเถรสมาคม ตามมติ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


     โดยจังหวัดกำแพงเพชร “พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ก็ประกาศให้ “งดจัดกิจกรรมทางศาสนา” เพื่อป้องกันโควิด 19 เช่นกัน ทั้งนี้ขอให้ทุกวัดในจังหวัดกำแพงเพชรยืดถือตามประกาศอย่างเคร่งครัดข่าวฮอต