ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

การเมือง 894 30 เม.ย. 2563

นายกถาวร อบต.วังบัว ห่วงใยพื้นที่ รับมอบข้าวสารและชุดยังชีพแก่ประชาขนในพื้นที่ “สู้ภัยโควิด 19”

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 เม.ย.63 นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก “นายสุพจน์ ทรัพย์มาก” ผู้จัดการบริษัทข้าว CP และผู้ใจบุญทุกภาคส่วน เพื่อมอบต่อให้ “นายถาวร เหมือนศรี นายก อบต.วังบัว แจกช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร     ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ยังไม่ทุเลาลง นายถาวร เหมือนศรี นายกอบต.วังบัว จึงได้เลงเห็นความเดือดร้อนของพี่นัองประชาขนในพื้นที่ จึงได้รวบรวมแรงศรัทธาจากผู้ใจบุญหลายฝ่ายร่วมสมทบข้าวสารและชุดยังชีพนำมามอบให้ตัวแทนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ ได้นำไปมอบให้ประชาขนที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโคโรน่า 2019


         หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ที่กักตัว 14 วัน ตามมาตรการของภาครัฐ และมอบชุดยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจสู้ภัยโควิด 19 อีกด้วยภาพ/ข่าว : สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

ข่าวฮอต