ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

การเมือง 1,879 20 พ.ค. 2563

“เฮียก๊วง” ขึ้นป้าย “ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน” ถูกฆาตกรรมทางการเมือง 6 ปี

เวลา 09.09 น. วันที่ 18 พ.ค.63 สภ.เมืองกำแพงเพชร นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.ไพฑูรย์ นัยเจริญ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยในกรณีดังกล่าวหลังจากนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลกถึงกรณีเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต่อมาได้มีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ถูกฟ้อง”ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาและผู้ถูกฟ้องร้องได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองไปแล้วนั้น


     ทั้งนี้นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร ได้กล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า”วันนี้ตนเดินทางมา สภ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษามาเมื่อ 2 ปีที่แล้วว่าตนนั้นยังมีฐานะ หรือยังมีสมาชิกภาพการเป็น สจ.อยู่ แต่ในเรื่องของการให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่มีเอกสารหรือหนังสืออกมาในส่วนนี้ตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และกลั่นแกล้งตนโดยการออกหนังสือไปที่ กกต.แจ้งว่าตนเองนั้นหมดการเป็นสมาชิกภาพ ซึ่งทาง กกต.ก็ได้มีหนังสือออกมาแล้วว่าตนนั้นยังมีสภาพการเป็น สจ.อยู่ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด วันนี้ตนจะมาแจ้งความดำเนินคดี 2 เรื่อง คือการทำหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง และเรื่องที่ว่าตนนั้นได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็น สจ.แล้วจากนั้นตนนั้นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ของ สจ.เพียง 1 ปี 4 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นก็มีคำสั่งให้ชะลอเงินเดือนตน และไม่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนในที่สุดตนได้ไปฟ้องยังศาลปกครองชั้นต้น จ.พิษณุโลก ซึ่งต่อมาศาลปกครองฯก็ได้มีคำพิพากษามาว่าการสั่งชะลอเงินเดือนนั้นไม่ถูกต้องจากนั้นตนจึงได้ทำหนังสือไปยัง อบจ.กำแพงเพชร เพื่อให้ อบจ.ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น จนล่วงเลยเนิ่นนานยังไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด ซึ่งจากนี้ไปตนจะต่อสู้กรณีอย่างเข้มข้นโดยจะเดินทางไปร้องต่อ ปปช. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสุดท้ายตนได้ขึ้นป้ายเรียกร้องหาความยุติธรรมบริเวณสี่แยกป้อมสีชมพู และ แยก สปก.(สายเอเชีย) เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความยุติธรรมทางกฎหมายได้รับรู้ว่าตนนั้นยังคงเป็น สจ.อยู่หรือไม่ และตนอยากจะขอหนังสือที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่ง และตนผิดอะไรให้แจ้งมาทั้งนี้ 6 ปีมาแล้วที่ตนรอมาวันนี้ตนรอไม่ไหวแล้วอายุตน 63 ปี เหลือเวลาไม่มากนักที่จะทำงานพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือพี่น้องคนยากจนตามตำแหน่งหน้าที่ของตน”..นายปฐมภพ ว่าและกล่าว


     ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร หลังต้องคำพิพากษาจากศาลจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี 2557 ว่ามีความผิดตามมาตรา 62 และมาตรา 122 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบมาตรา 9 วรรคสอง แห่ง พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีหนังสือจาก อบจ.กำแพงเพชร ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ขณะนั้น) ให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร ซึ่งเป็นสมาชิกของ อบจ.กำแพงเพชร ตามหนังสือ ที่ กพ.0023.4/6318 ลงวันที่ 24 ก.ค.2557 นั้นปรากฏว่าสาระสำคัญในข้อที่ 3 แจ้งว่า “กรณีนี้จึงมิใช่เป็นการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 11 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 แต่อย่างใด” ซึ่งต่อมานายปฐมภพ แจ้งว่าในการประชุมทุกครั้งของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เคยมีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประชุมจากทาง อบจ.เลยตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนเป็นที่มาของการฟ้องร้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก กระทั่งศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง (นายก อบจ.ขณะนั้น) ถอนการชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ที่มีคำสั่งคำพิพากษา”


     ซึ่ง ต่อมาทาง อบจ.กำแพงเพชรจึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองแจ้งว่ายังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากเป็นคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น” ซึ่งในการเจราขอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตนมาขอใช้สิทธิการเป็น สจ.เพื่อขอรับใช้ประชาชนในเขตที่เลือกเข้ามาและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในส่วนที่อุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปในเรื่องของการชะลอค่าตอบแทน แต่สมาชิกภาพการเป็น สจ.ของตนยังคงอยู่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด (ขณะนั้น) ไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องของการต้องขาดการเป็นสมาชิกภาพของ สจ.และสาระสำคัญคือที่ตนได้ฟ้องร้องคือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


     และเมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 20 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพทฺสัมภาษณ์กับ "นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร" กล่าวว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และขอไม่พูดอะไรมากในช่วงนี้ ทั้งนี้มีคำวินิจฉัยพิพากษาของศาลออกมาแล้ว ซึ่งต้องดูสาระสำคัญและส่วนประกอบอื่นๆโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะต้องรวบรวมเอกสารต่างๆจากเรื่องดังกล่าวเพื่อขี้แจงต่อไปทุกอย่างต้องใช้เวลาและจะนัดสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง ตามขบวนการของกฎหมาย มาแถลงอีกที

ภาพ/ข่าว : สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

ข่าวฮอต