ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

การเมือง 556 5 ต.ค. 2563

นายกหน่อง อบต.สลกบาตร มุ่งทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง น้ำไฟ-ถนนต้องสะดวก ครองใจชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การณ์บริหารส่วนตำบลสลกบาตร ,นายปิยะ ประมูลสิน ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผู้กำกับ สภ.ขาณุวรลักษบุรี ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายใต้การได้รับงบประมาณสนันสนุนในอำนาจของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 2โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังบ้านผู้ใหญ่สวอง เชื่อต่อเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร ม.2 บ้านโนนปอแตง ต.สลกบาตร


2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิม (ถนนสายทางหลวงหมายเลข 1 สะพาน 2 ( ม.5 บ้านดอนงา ต.สลกบาตร) เพื่อการสัญจรไปมาอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต