ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

ธุรกิจ 504 8 พ.ย. 2563

คูโบต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) เปิดตัวโดรนการเกษตร K-D1 นวัตกรรมใหม่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ฮั้วเฮงหลี ฟาร์ม กิโลเมตรที่ 2 คูโบต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) ร่วมกับ สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดตัวโดรนการเกษตร K-D1 มือ อาชีพด้านการดูแลพืชผลทางการเกษตร ของคูโบต้า โดยมีนางอรษา รักษ์ชน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เกษตรอำเภอโกสัมพีนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมชมงานแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ในครั้งนี้
     สำหรับโดรนการเกษตร K-D1 มีคุณสมบัติที่จะช่วยให้เกษตรกรสะดวกสบายในการทำงาน ด้วยหัวฉีดจำนวน 4 หัว สามารถฉีดพ่นเป็นละอองน้ำได้ตั้งแต่ 1 ถึง 16 ลิตรต่อไร่ รัศมีฉีดพ่น 4.0 - 6.0 เมตร ถังบรรจุขนาด 10 ลิตร พร้อมไส้กรอง เรดาร์ตรวจจับวัตถุหน้าหลังในระยะ 30 เมตร ระบบการทำงาน 8 ใบพัด ระบบแจ้งเตือนใบเตอร์ใบพัดขัดข้องแจ้งเตือนไปยังรีโมทคอนโทรลอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบการทำงาน 3 แบบ ได้แก่ ระบบบังคับด้วยมือ ระบบกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด และระบบทำงานอัตโนมัติ และบริการตรวจเช็คฟรี 2 ปี
     ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจรับรู้ถึงรายละเอียด ประสิทธิภาพในการทำงานในสินค้าโดรน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงนวัตกรรมใหม่ที่คูโบต้านำมาใช้ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการเกษตร ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คูโบต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) และร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่าน โทร 055-714-688 และ 081-046-5551
ภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต