ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

กีฬา 476 18 ธ.ค. 2563

50 ปี กีฬาสี "อนุบาลคลองขลุง" จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเยาวชนรู้แพ้ รู้ขนะ มีน้ำใจนักกีฬา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ธ.ค.63 ที่ "โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง" ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร "นายอำนวย ชูปัน อำนวย ชูปัน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563 "เพื่อสุขภาพ พลานามัย ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ขนะ" โดยได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโดย "นางมนัสนันท์ อาจองค์" (มาดาม แมว มนัสนันท์) พร้อมด้วย "นายไววิทย์ ปรางศ์สมบัติ, นายนพดล โพธิ์กุล, นายธวัช บัวปลี และคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งนี้ทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะสนับสนุน ผลักดันให้เยาวชนมีความแข็งแรงด้านกีฬา วัฒนธรรม ให้ชุมขน-โรงเรียน ได้มีส่วนร่วมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาหลักหลายรายการ

     "นางมนัสนันท์ อาจองค์" กล่าว่า "ตนเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ "โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง" ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ที่ผ่านมาตนเองได้พยายามสนับสนุนเด็กและเยาวชนในเรื่องกีฬามาโดยตลอด ทั้งนี้หากเด็กนักเรียนและเยาวชนได้รับการสนับสนุนด้านกีฬาให้ไปสู่ระดับสูงในอนาคตยิ่งขึ้น จะเป็นการห่างใกลยาเสพติดและอบายมุข พร้อมเป็นคนดีของสังคมนำชื่อเสียงมาสู่ชุมชนได้ต่อไปภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต