ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

สังคม 704 14 ม.ค. 2564

ชาวบ้านนำขวดแก้วทิ้งแล้วมาประยุกต์ ทำเป็นกำแพงโบสถ์"วัดไร่ดง" สวยงามหากใครมีนำมาบริจาคได้

ที่ "วัดไร่ดง" ม.2 ต.คุยบ้านโอ่ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร พระสงฆ์และญาติโยมที่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพต่างๆ ได้ร่วมกันคัดแยกและทำความสะอาดขวดแก้ว ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเปล่า ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขวดโซดา ขนาดและสีต่างๆ ก่อนจะนำไปบดละเอียดเพื่อเตรียมนำไปผสมปูนซีเมนต์ เพื่อนำไปฉาบกำแพงอุโบสถ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามหลังจากได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทางวัดได้ขอรับบริจาค จากผู้มีจิตรศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งของเหลือใช้ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์     พระอธิการคารม โชติวโร เจ้าอาวาสวัดไร่ดง กล่าวว่า "ทางวัดไร่ดง ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถของวัดจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการตกแต่งกำแพงโบสถ์โดยรอบ ให้เกิดความสวยงาม โดยนำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนจำพวกขวดแก้วต่างๆ มาบดละเอียดแล้วนำไปผสมกับปูนซีเมนต์นำไปฉาบบริเวณกำแพงโบสถ์ บันไดโบสถ์ให้เกิดความสวยงาม เหมือนดังกระเบื้องเซรามิคส์ หรือกำแพงแก้วนั่นเอง โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระเบื้องหรือวัสดุที่มีราคาแพง แต่เราเอาของที่เหลือใช้มาประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประหยัด     สำหรับวิธีการทำก็ง่ายไม่ยุ่งยาก แค่เอาขวดแก้วมาล้างน้ำ คัดแยกสี ขนาด นำไปเผาไฟบนความร้อนให้สุกก่อนจะนำไปชุบน้ำให้ขวดแก้วร้าว ง่ายต่อการบดละเอียดและลบความคมของเศษแก้ว จากนั้นนำไปเข้าเครื่องบดละเอียด นำไปร่อนบนตะแกรง นำไปผสมกับปูนซีเมนต์ฉาบให้ทั่วบันได และกำแพงโบสถ์ เมื่อแห้งสนิทใช้กรดเกลือล้างคราบซีเมนต์ และน้ำเปล่าล้างอีกครั้ง จนเกิดเป็นกำแพงแก้วสีสันสวยงาม โดยเฉพาะเมื่อกระทบกับแสงแดดหรือแสงไฟระยิบระยับสะท้อนสายตา     ทั้งนี้ทางวัดยังคงต้องการขวดเปล่าเหลือใช้และปูนซีเมนต์จำนวนมากที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากญาติโยมท่านไดประสงค์จะบริจาคให้กับทางวัดสามารถมาได้โดยตรงที่วัดไร่ดง หมู่ที่ 2 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 085-7324120 พระอธิการคารม เจ้าอาวาสวัดไร่ดงภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต