ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

สังคม 696 11 มี.ค. 2564

นักศึกษาต่างชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนวิถีไทย-จีน ที่ องค์กรเกษตรกรบ้านหนองเต่าทอง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มี.ค.64 ที่ "องค์กรกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเต่าทอง ม.12 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยนางจำนงจิต คล่องแคล่ว ประธานองค์กรฯกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเต่าทอง ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก พร้อม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และ"คณะนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ" จำนวน 40 คน เพื่อจัดกิจกรรม "ชุมชนไทย แบ่งปัน เข็มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย-จีน แลกเปลี่ยนทักษะร่วมกับชุมชน การเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการครั้งที่ 1 โดยได้มีการฝึกการทำอาหารไทย ,การจงเรียนรู้เครื่องจักสานไทย การฝึกอาชีพแบบเกษตรกรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ "มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ได้มีการผลักดันการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับห้องเรียนอาชีพจริง โดยองค์กรกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเต่าทอง แห่งนี้นั้นเป็นพื้นฐานเกษตรอย่างยั้งยืนที่มีความพร้อมองค์ประกอบความรู้จาก "กลุ่มเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร" ทางคณะฯ จึงมีเร่งเห็นความสำคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

     นางจำนงจิต คล่องแคล่ว ประธานองค์กรฯกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเต่าทอง กล่าวว่า "เรายินดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติและคณะอาจารย์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยหวังว่าจะทุกท่านที่มาจะได้รับความรู้และทักษะต่างๆ กลับไปเพื่อนำไปเป็นประสบการณ์ พร้อมเผยเเพร่สู่สายตาของโลกต่อไป องค์กรฯกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเต่าทอง ของเรานั้นมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่การพัฒนาอย่างยั้งยืนในทุกแขนงสาขาอาขีพต่อไป
ภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต