ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

สังคม 688 17 ก.ค. 2564

รพ.สนามคลองขลุง พร้อมให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว รองรับได้ถึง 80 เตียง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ก.ค.64 "น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม" รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอคลองขลุง ที่ใช้รองรับผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ทะยอยเดอนทางกลับมารักษาภูมิลำเนาอย่างต้อเนื่อง โดยได้ใช้หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (สาขาคลองขลุง) เป็นสถานที่รักษา


     "นายสดุดี พุทธัง" นายอำเภอคลองขลุง กล่าว่า "ต้องขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, พ่อค้า ,ประชาชนทุกภาคส่วน ที่ร่วมให้การสนับสนุนมอบเงินและสิ่งของบริจาคจากให้กับกองทุนเพื่อโรงพยาบาลสนามอำเภอคลองขลุง จนสำเร็จครั้งนี้ โดยจะนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จะเดินทางเข้ามารักษาตัวในอยาคตที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

     ขณะเดียวกัน รพ.สนามคลองขลุง สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งสิ้น จำนวน 80 เตียง โดยมีระบบในการดูแลที่มีมาตรฐานจากสาธารณสุข ซึ่งผู้ป่วยที่เขัารับการรักษาจะได้รับการดูแลอย่างดี

ภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต