ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

ธุรกิจ 36 20 ก.ค. 2564

"สถาบันพลาสติก" เชิญร่วมฟังบรรยายฟรี “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ” สมัครที่นี่ !

สถาบันพลาสติกเชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ” """สถาบันพลาสติกร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดการบรรยายความรู้หัวข้อ“มาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์”ซึ่งเป็นกิจกรรมของสถาบันที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะได้ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพภายใต้โครงการ ปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ(Transformation to Bio-plastics Industry) จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านZoom Application สมัครเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆผ่านคิวอาร์โค้ดการอบรมมี 2 วัน คือวันที่ 3 และวันที่ 5 ส.ค.64 นี้ เวลา 09.00 -16.00 น.

     """วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น. กล่าวจุดประสงค์การดำเนินงานแล้ว - เวลา 10.00 น. การความรู้เบื้องต้น วิธีการทดสอบและข้อกำหนดการสลายตัวทางชีวภาพโดย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (วว.) - เวลา 10:15 – 12:00 น. การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ- แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานโดย นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์(วว.) - เวลา 13:00 เป็นต้นไป เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ- เพิ่มผลิตภาพภายในโรงงานด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆโดย ดร.พีระวัฒน์สมนึกที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในกระบวนการพลาสติก

     """วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 - เวลา 9:05 – 12:00 น. การทดสอบและมาตรฐานการทดสอบพลาสติกชีวภาพ- การทดสอบสมบัติของพลาสติกชีวภาพโดย ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกชีวภาพ - เวลา 13:00 – 16.30 น. เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ- เพิ่มผลิตภาพภายในโรงงานด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆโดย รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในกระบวนการพลาสติก

     สอบถามเพิ่มเติมและเข้าร่วมโครงการได้คิวอาร์โต๊ตท หรือโทร 02-3915340-43 ต่อ 425


ข่าวฮอต